کیفیت نه تنها شعار ما، بلکه باور ماست

دست به دست هم ،برای ساختن دنیایی بهتر

شرکت کشت امین پردیس

چشم انداز:

در راستای تبدیل به بزرگترین مجموعه گلخانه ای ایران ، مجموعه کشاورزی امین پردیس در نظر دارد  تا  سال  1400  ظرفیت تولید محصولات خود را در مقایسه با ظرفیت فعلی در سال 1398 به دوبرابر افزایش دهد.

اهداف :
از جمله اهداف مهم این شرکت می توان به
1- ارتقاء سطح کیفی محصولات و خدمات
2- ایجاد تنوع محصولات
3- مشتری محوری
4- توسعه خطوط تولید در راستای نیل به اهداف مشتریان و بازار

ماموریت ما

مجموعه کشاورزی امین پردیس به عنوان بزرگترین مجموعه گلخانه ای در ایران و پیشرو در تامین محصولات با کیفیت سبزی و صیفی خود را نسبت به رشد روز افزون محصولات با کیفیت ، تولید پایدار و پیوسته و حفظ محیط زیست متعهد می داند.

مدیریت مجموعه امین کشت

عزیزاله امین

عزیزاله امین

مدیر عامل و کار آفرین نمونه کشوری

احمد امین

احمد امین

رییس هیات مدیره مجموعه کشاورزی بهار

مهدی حاج کاظمیان

مهدی حاج کاظمیان

مدیر بازرگانی و عضو هیات مدیره

محمد امین

محمد امین

مدیرعامل مجموعه کشاورزی بهار پردیس

شرکت های مرتبط
test1
test1
test1
test1
test1
test1