کیفیت نه تنها شعار ما، بلکه باور ماست

شرکت امین کشت پردیس

بزرگترین مجموعه گلخانه ای در ایران و پیشرو در تامین محصولات با کیفیت سبزی و صیفی

شرکت فرتاک قصر جم

این شرکت فـعالیـت خود را از سال 1397 در زمینی به مـساحت 40 هکتار آغاز کرد و 4 فاز 5 هکتاری مجموعه های گلخانه ای در حال احداث می باشند.

بیشتر بخوانید

شرکت امین کشت پردیس

این شرکت فـعالیـت خود را از سال 1385 در زمینی به مـساحت 50 هکـتار آغـاز کـرد و هم اکنون دارای 512 هـکتار گــلخـانه و 20 هـکتار فـضـای باز مـی باشد.

بیشتر بخوانید

شرکت بهار پردیس اصفهان

این شرکت فعالیت خود را از سال 1377 در زمینی به مساحت 2/22 هکتار آغاز کرد و هم اکنون دارای 11 هکتار گلخانه، 10 هکتار فضای بازو5هزارمتر تولید نشا می باشد.

بیشتر بخوانید

300
هزار متر مربع مساحت زیر کشت
150
هکتار مساحت کل زمین
300
نفر تعداد افراد شاغل
5
توان تولیدی

مجموعه کشاورزی امین پردیس

مجموعه کشاورزی امین پردیس به عنوان بزرگترین مجموعه گلخانه ای در ایران و پیشرو در تامین محصولات با کیفیت سبزی و صیفی خود را نسبت به رشد روز افزون محصولات با کیفیت ، تولید پایدار و پیوسته و حفظ محیط زیست متعهد می داند.
شرکت بهار پردیس اصفهان فعالیت خود را از سال 1377 در زمینی به مساحت 2/22 هکتار آغاز کرد و هم اکنون دارای 11 هکتار گلخانه، 10 هکتار فضای بازو5هزارمتر تولید نشا می باشد. شرکت امین کشت پردیس فـعالیـت خود را از سال 1385 در زمینی به مـساحت 50 هکـتار آغـاز کـرد و هم اکنون دارای 512 هـکتار گــلخـانه و 20 هـکتار فـضـای باز مـی باشد و شرکت فرتاک قصر جم فـعالیـت خود را از سال 1397 در زمینی به مـساحت 40 هکتار آغاز کرد و 4 فاز 5 هکتاری مجموعه های گلخانه ای در حال احداث می باشند.