ماکت 

ماکت

ممکن است برای قرار دادن نمونه گوشی پشت ویترین فروشگاه خود قادر نباشید نمونه های اصلی را گذاشته در این مواقع بهترین انتخاب ماکت های گوشی است که گوشی را عینا شبیه سازی کرده و مانند نسخه ی اصلی است. ماکت های گوشی موبایل برای تست کردن کاور و کیف های گوشی نیز استفاده می شوند. ماکت های گوشی موبایل  با اینکه نمونه فقط نمایشی هستند و کابرد گوشی های هوشمند را ندارند ولی بسیار مورد استفاده قرار می گیرند.

جــستجو براساس :

موجود بودن
انتخاب رنگ