پایه عکاسی 

پایه عکاسی

با سه پایه دوربین و مونوپاد می توانید به راحتی و بدون لرزش عکس بگیرید.  سه پایه دارای تراز می باشد که این گونه سبب می شود  ،گرفتن عکس برای شما جذاب تر و با کیفیت بیشتر انجام گیرد. با سه پایه به راحتی و بدون لرزش میتوانید عکس بگیرید.سه پایه ها معمولا دارای قفل و زاویه قابل تنظیم و دارای تراز می باشند.سه پایه قابلیت نصب موبایل ،دوربین و مونوپاد دارا است.بسته به نیاز شما هر یک که مورد دلخواهتان بود از ای جانبی خریداری کنید.