محافظ صفحه نمایش 

محافظ صفحه نمایش

محافظ صفحه نمایش ،صفحه نمایش گوشی را از ضربه ،صدمات و ایجاد خش یا لکه و اثر انگشت در امان نگاه می دارد. محافظ های صفحه نمایش یا برچسب، عمر و دوام گوشی شما را زیادتر خواهد کرد.محافظ های صفحه نمایش به دو دسته ضد خض و ضد ضربه تقسیم می شوند که بهتر محافظ صفحه نمایشی زا خریداری کنیم که ضد  ضربه و ضد خش هر دو باشد. در فروشگاه اینترنتی ای جانبی انواع محافظ صفحه نمایش ها را چه ضد خش و چه ضد ضربه پیدا خواهید کرد.

جــستجو براساس :